ทำไมต้อง CleanMax

CleanMax คือหนึ่งในผู้ริเริ่มการนำสัญญาแบบ Private PPA เข้ามาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2011 ด้วยประสบการณ์ด้านโซลาร์มากกว่า 1000+ MW ในเอเชียใต้และตะวันออกกลาง

ในฐานะผู้นำด้าน Private PPA ในเอเชีย CleanMax พัฒนาโซลาร์รูฟท็อปโปรเจ็ค บนพื้นฐานของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน Private PPA ส่งมอบไฟฟ้า (kWh) จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ

CleanMax คือผู้พัฒนาโซลาร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่เข้าสำรวจพื้นที่ จนระบบโซลาร์สามารถจ่ายไฟได้

ผู้นำโซลาร์ในเอเชีย

ขณะนี้เราได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย พร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่เรามีในฐานะผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับองค์กรชั้นนำ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดตั้ง Solar Rooftop โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน ในรูปแบบ Private PPA

CleanMax เราเสนอโซลูชั่นการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณการใช้ไฟของลูกค้า ภายใต้ Private PPA โมเดล โดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินลงทุน และได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ คือองค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ใช้ไฟถูกลงมากกว่า 30% ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ส่วนลดเริ่มตั้งแต่วันแรก!

CleanMax จะเป็นผู้ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับองค์กร รวมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาให้ฟรีตลอดอายุสัญญา โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุน และไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของระบบ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการจัดการ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และประสิทธิภาพ

ได้รับความไว้ใจจากองค์กรมากกว่า 130 แห่ง

รางวัลและความสำเร็จ

คำยืนยันจากลูกค้าของเรา

นักลงทุนของเรา

Augment Infrastructure

Augment Infrastructure คือ บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกัน ที่เน้นลงทุนในโครงการด้านอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโปรเจคโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซ็กเตอร์ด้านพลังงาน ระบบน้ำ ระบบบำบัด สุขาภิบาล เทเลคอม และการขนส่ง โดยในปัจจุบัน บริษัท Augment Infrastructure จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในกลุ่มตลาดของ Emerging Markets เป็นหลัก เช่น เอเชีย ได้ แก่ ไทย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดเนเซีย และประเทศอื่น ๆ

UK Climate Investments (UKCI)

คือองค์กรที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง Green Investment Group และหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษ ที่ดูแลด้านนโยบายและแผนในส่วนธุรกิจ อุตสาหกรรม และพลังงาน
UKCI บริหารงานโดย Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก